Obsah

Odbor ekonomiky

Umístění v budově: 1. patro
Telefon: 485 147 225
E-mail: odbor.ekonomiky@cdub.cz
 
Vedoucí odboru
Ing. Olga Charuzová
 • Rozpočet města
 • Dotace a obchodní smlouvy
 
referentka
Marie Jarešová
 • Mzdová agenda města a organizací
 • Daňové příjmy, poplatky, pohledávky
 
referentka
Kateřina Nesvarbová
 • Účetnictví
 
referentka
Lenka Nešverová
 •  

referentka

Ing. Šárka Stará
 • Správa majetku města
 • Evidence movitého a nemovitého majetku města 
 • Zvláštní užívání veřejného prostranství, komunikací
 
 
 
Členění odboru
 
 • Ekonomika města
 • Správa a údržba bytového fondu
 • Správa a údržba obecního majetku

 

Náplň činnosti
 
 • příprava rozpočtu města, rozpočtových opatření v souladu s rozpočtovými pravidly schválenými zastupitelstvem města
 • vedení účetnictví města, mzdové agendy, účetnictví příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město 
 • vyhotovení závěrečného účtu města za předchozí rok
 
 • správa nebytových prostor města
 
 • evidence movitého a nemovitého majetku města
 • Eviduje žádosti, podněty týkající se nakládání s majetkem nemovitým, movitým - převod, nabytí, nájem, výpůjčka, zřizování věcných břemen a zajišťuje jejich projednání v orgánech obce
 • Zajišťuje správu, údržbu a provoz ostatního majetku ve vlastnictví města
 • Připravuje podklady pro řešení pojistných událostí

 

ROZPOČTY MĚSTA