Obsah

Stránka

  • 1

NOVELA stavebního zákona od 1.1.2013


Od 1.1.2013 je v účinnosti novela Stavebního zákona

 

Od 1.1.2013 vešel v účinnost zákon č. 350/2012 Sb., který mění:
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  •  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách, ve znění pozdějších předpisů

2. 1. 2013 Zobrazit méně

Stránka

  • 1