Obsah

Sekretariát vedení města

Umístění v budově: 1. patro vpravo

Telefon: 485 147 051
Email: asistentka@cdub.cz
 
 

Vedoucí sekretariátu

Jana Sadecká
 
mobil: 775 147 026

 

 

 

 

 

Sekretariát zajišťuje administrativně-technické práce pro vedení města - starostu, místostarostu a tajemníka:

 
  • organizuje a koordinuje pracovní schůzky starosty, místostarosty a tajemníka
  • organizuje a kontroluje práci jiných zaměstnanců na základě pokynů vedení města
  • vede spisovou a archivní službu starosty, místostarosty, tajemníka a právníka města v programu GINIS a fyzicky
  • připravuje podkladové materiály a jejich distribuci pro jednání rady města, zastupitelstva města a jiných jednání včetně pořizování jejich zápisů
  • technicky zabezpečuje přípravu jednání rady města, zasedání zastupitelstva, Dnů starosty, Zpravodaje a akcí města včetně přípravy pohoštění
  • vede evidenci vyhlášek, nařízení a předpisů města, usnesení zastupitelstva a rady města, zápisů ze zasedání zastupitelstva a rady města
  • na základě podkladů zprostředkovává aktualizaci webových stránek a podle dispozic vedoucích odborů zveřejňuje dokumenty na úřední desce městského úřadu
  • zajišťuje administraci a evidenci přestupků města, zpráv o pověsti a dotazů Policie ČR
  • provádí hlášení v městském rozhlase