Obsah

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MĚSTA ČESKÝ DUB

Způsob zadávání veřejných zakázek je upraven zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a dalšími platnými vyhláškami. Veškeré finanční limity jsou uváděny bez DPH.

Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění jsou stanoveny v dokumentu Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.

 

Prohlášení

Profil zadavatele

 

AKTUÁLNĚ ZVEŘEJNĚNÉ ZAKÁZKY

UKONČENÉ ZAKÁZKY