Obsah

Stránka

  • 1

Výzva k podání nabídky na akci - „Chodník v ul. Masarykova včetně přechodu pro chodce – Český Dub“

.

Jedná se o veřejnou zakázku malé hodnoty na stavební práce a s nimi související dodávky zadávanou dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky je stavba chodníku v ul. Masarykova včetně přechodu pro chodce – Český Dub. Realizace veřejné zakázky bude spolufinancovaná z IROPu. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (Projektová dokumentace a soupis stavebních prací).

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 02. 03. 2020 v 13.00  hodin. Všechny nabídky musí být doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po skončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele, tj. v pondělí 02. 03. 2020 v 13:00 hodin v kanceláři starosty města Český Dub, nám. B. Smetany 1, Český Dub. Otevírání obálek je oprávněn se účastnit dodavatel (zástupce), jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek.

Všechny podrobné informace jsou na Profilu zadavatele města Český Dub.

 


27. 1. 2020 Zobrazit méně

Stránka

  • 1