Obsah

Stránka

  • 1

Veřejná zakázka malé hodnoty "Rekonstrukce stávající plynové kotelny VS1 Český Dub"

.

Jedná se o veřejnou zakázku malé hodnoty na rekonstrukci stávající plynové kotelny VS1. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající plynové kotelny VS1 v ulici Husova 100.

 

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 31. 07. 2020 v 10.00  hodin. Všechny nabídky musí být doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po skončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele, tj. v pátek 31. 07. 2020 v 10:00 hodin v kanceláři starosty města Český Dub, nám. B. Smetany 1, Český Dub. Otevírání obálek je oprávněn se účastnit dodavatel (zástupce), jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek.

Všechny podrobné informace jsou na Profilu zadavatele města Český Dub.

 


3. 7. 2020 Zobrazit méně

Stránka

  • 1