Obsah

Stránka

  • 1

2014 - Obnova objektů „Boží muka na Sobákově a Křížek ve Smržově“

.

Odkaz na úřední desku

Rada města usn. č. 2014/RM/10/136 ze dne 29.4.2014 r u š í zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu k akci Realizace a obnova „Boží muka na Sobákově a Křížek ve Smržově“ v souladu § 84, odst. 2, písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Důvodem zrušení je úprava Smlouvy o dílo.  

Současně upozorňujeme, že je zveřejněna nová výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu k akci Realizace a obnova „Boží muka na Sobákově a Křížek ve Smržově“.

Výzva k podání nabídky na úřední desce

Vyhodnocení výběrového řízení


7. 5. 2014 Zobrazit méně

Stránka

  • 1