Obsah

Stránka

  • 1

2014 - Obnova vnějších nátěrů radnice v Českém Dubu

.

ODKAZ NA ÚŘEDNÍ DESKU

Rada města usn.2014/RM/08/118 ze ne 9.4.2014 r u š í zadávací řízení z důvodu nepřidělení dotace a nedostatečného finančního zajištění akce v rozpočtu města.

Ve schváleném rozpočtu města je v kapitole Výdaje – akce v položce Spoluúčast k dotaci – oprava omítky radnice vyčleněna částka 100 000 Kč.

Z tohoto důvodu nebude tato akce v letošním roce realizována.


10. 4. 2014 Zobrazit méně

Stránka

  • 1