Obsah

Stránka

  • 1

2016 - OBNOVA VNĚJŠÍCH NÁTĚRŮ RADNICE V ČESKÉM DUBU

.

Předmětem realizace stavby je oprava stávající fasády radnice v Českém Dubu. Stavební práce spočívají v opravě stávajících narušených omítek a štukových prvků fasády vč. sanace stávajících statických anomálií v obvodovém zdivu. Dále budeprovedena v místech zatékání lokální oprava stávajících klempířských konstrukcí. Konečná fáze opravy spočívá v celkovém provedení nového sjednocujícího fasádního nátěru.Veškeré práce na obnově historické fasády se budou provádět klasickým zednickým způsobem pomocí systémových vápenných omítek s minimálním podílem cementu (do3%).

ODKAZ NA ÚŘEDNÍ DESKU

Vyhodnocení výběrového řízení


19. 4. 2016 Zobrazit méně

Stránka

  • 1