Obsah

Stránka

  • 1

2017 - Chodník v ul. Masarykova včetně přechodu pro chodce – Český Dub – II. Etapa

.

Zadavatel výběrového řízení: „Chodník v ul. Masarykova včetně přechodu pro chodce – Český Dub – II. Etapa“  Město Český Dub, se sídlem: 46343 Český Dub - Český Dub I, nám. Bedřicha Smetany 1, IČ: 00262722, zrušil výběrové řízení usn . Rady města č.  2017/RM/06/95 ze dne 5.4.2017. Důvodem zrušení bylo, že zadavateli přišly dvě nabídky. Zadavatel po posouzení zjistil, že jeden z uchazečů zapomněl nacenit dešťovou kanalizaci. Kdyby vyloučil tohoto uchazeče, tak by zadavateli zbyla jedna nabídka a proto se zadavatel rozhodl zrušit výběrové řízení a vyhlásit nové. Současně usn. Rady města č. 2017/RM/06/95 ze dne 5.4.2017 byla schválena opakovaná výzva k podání cenové nabídky „Chodník v ul. Masarykova včetně přechodu pro chodce – Český Dub – II. etapa“, která byla zveřejněna na veřejném profilu zadavatele. V termínu byla podána pouze jedna nabídka. Z tohoto důvodu  bylo výběrové řízení zrušeno usn. Rady města č. 2017/RM/08/123 ze dne 9.5.2017 a Rada města rozhodla tuto akci v letošním roce nerealizovat a realizaci akce zařadit na rok 2018.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - č.1

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - č.2

 


24. 7. 2017 Zobrazit méně

Stránka

  • 1