Obsah

Stránka

  • 1

2017 - Revitalizace památkové zóny při ulici Kostelní v Českém Dubu

.

PROFIL ZADAVATELE

Zakázka byla zrušena dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Důvodem zrušení je to, že zadavatel přijal pouze jednu nabídku a její cena je vyšší, než byla stanovena nejvyšší hodnota v zadávací dokumentaci.


23. 8. 2017 Zobrazit méně

Stránka

  • 1