Obsah

Stránka

  • 1

2018 - „Rekonstrukce objektu č.p. 20 Spolkový dům Český Dub – jevištní technika“

.

Předmětem veřejné zakázky je dodání jevištní techniky do spolkového domu č. p. 20 v ulici řídícího učitele Havla, Český Dub (objekt občanské vybavenosti), jež je součástí pozemku parc. č. 24 v k. ú Český Dub. Jedná se o dodání technologií PS 01 (provozní zařízení strojní), PS 02 (Scénické osvětlení) a PS 03 (AV technika) v rozsahu stanoveném projektovou realizační dokumentací „Rekonstrukce objektu č.p. 20 Spolkový dům Český Dub- JEVIŠTNÍ TECHNIKA“, zpracovanou obchodní společností GRADIOR, spol. s r.o. se sídlem Křižíkova 68, 660 90 Brno. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 2 ZD – Projektová dokumentace a Rozpočet jednotlivých položek.

VEŘEJNÝ PROFIL ZADAVATELE


14. 9. 2018 Zobrazit méně

Stránka

  • 1