Obsah

Stránka

  • 1

2019 - "Výběr zpracovatele projektové dokumentace na akci „Český Dub, Lokalita Na Zhůrách, dopravní a technická infrastruktura – I. etapa“"

.

Předmětem plnění veřejné zakázky byl výběr zpracovatele projektové dokumentace na akci „Český Dub, Lokalita Na Zhůrách, dopravní a technická infrastruktura – I. etapa“ ve stupni DÚR a navazující DSP s výkazem výměr.

Výzva k podání nabídky - Zadávací dokumentace

Vyhodnocení výběrového řízení


3. 4. 2019 Zobrazit méně

Stránka

  • 1