Obsah

Stránka

  • 1

2019 - „Oprava povrchu místních komunikací 34 d a 5 d – Český Dub“

.

Rada města dne 26.6.2019 rozhodla usn. č. 2019/RM/14/191  zrušení výběrového řízení: „Oprava povrchu místních komunikací 34 d a 5 d – Český Dub“ z důvodu výše nabídkových cen nad rozpočet akce.

 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a s nimi související dodávky. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Předmětem této zakázky je provedení díla – „Oprava povrchu místních komunikací 34 d a 5 d – Český Dub“. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (dokumentace zpracovaná Ing. Špulákem, soupis prací).

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - dokumentace Ing. Špulák

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy


2. 7. 2019 Zobrazit méně

Stránka

  • 1