Obsah

Stránka

  • 1

2019 - "Chodník v ul. Masarykova včetně přechodu pro chodce - Český Dub"

.

Rada města rozhodla dne 24.6.2019 usn. č. 2019/RM/14/185        o zrušení zadavácího řízení - "Chodník v ul. Masarykova včetně přechodu pro chodce – Český Dub“z důvodu podání jedné nabídky.

Jedná se o veřejnou zakázku malé hodnoty na stavební práce a s nimi související dodávky zadávanou dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky je stavba chodníku v ul. Masarykova včetně přechodu pro chodce – Český Dub. Realizace veřejné zakázky bude spolufinancovaná z IROPu. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (Projektová dokumentace a soupis stavebních prací).

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 21.06.2019 v 10:00. Všechny nabídky musí být doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídky se podávají na adrese zadavatele.

Všechny podrobné informace jsou na Profilu zadavatele města Český Dub.

PROFIL ZADAVATELE


2. 7. 2019 Zobrazit méně

Stránka

  • 1