Obsah

Informace o platbě poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2020

 

  • VÝŠE POPLATKU

Roční sazba poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2020  je částka 600,- za osobu (včetně dětí) a rok, tj. 50,- měsíčně.

  • SPLATNOST POPLATKU

Splatnost poplatku je stanovena jednorázově do 30. 04. 2020.

  • ÚHRADA POPLATKU

1/ V hotovosti na pokladně městského úřadu v úředních hodinách

úřední hodiny:

pondělí a středa 8:00 -11:30        12:30 - 17:00 hod.

pátek                  8:00 -11:30        12:30 -  14:00 hod.

2/ Bezhotovostní platbou

číslo účtu: 19-63421574/0600

variabilní symbol: 1340 + číslo poplatníka, které Vám sdělí p. Knéblová nebo  p.Jarešová na tel. 485147051 

V případě dotazů a podnětů k odpadovému hospodářství nás prosím kontaktujte na tel. 485 147 051.

 

INFORMACE K TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

JEDLÉ OLEJE A TUKY

 

SEZNAM MÍST ZPĚTNÉHO ODBĚRU

www.elektrowin.cz

Zajímavé články k třídění odpadů

Články k recyklaci odpadů