Obsah

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4 - 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a osdstraňování odpadů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 - 2012 - POPLATKY ZA ODPADY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6 - 2010 - POPLATKY ZA ODPADY