Obsah

 MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

Ing. Petr Jodas podal dne 9.9.2019 rezignaci na funkci místostarosty. Podle § 99, odst. 4, zákona o obcích tak přestává být i členem rady obce.

"Děkuji Petrovi Jodasovi za vykonanou práci a přeji hodně úspěchů v osobním i pracovním životě" Jiří Miler, starosta 

Volba člena rady města a místostarosty proběhne na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 23.9.2019.