Obsah

ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby - zpravidla 1x za 14 dní, její schůze jsou neveřejné. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné osoby.

 

 

PLÁN ZASEDÁNÍ - II. POL. ROKU 2019

Den a datum konání

Čas

konání

Místo konání

Středa 11.09.

15.00

Městský úřad, kancelář starosty

Pondělí 23.09.

15.00

Městský úřad, kancelář starosty

Středa 09.10.

15.00

Městský úřad, kancelář starosty

Středa  23.10.

15.00

Městský úřad, kancelář starosty

Pondělí 04.11.

15.00

Městský úřad, kancelář starosty

Středa  20.11.

15.00

Městský úřad, kancelář starosty

Středa  04.12.

15.00

Městský úřad, kancelář starosty

Pondělí 16.12. 15.00 Městský úřad, kancelář starosty