Obsah

Vzhledem k tomu, že město Český Dub nebude mít před 1. lednem rozpočtového roku 2020 schválený rozpočet, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu Pravidly rozpočtového provizoria, která byla schválena zastupitelstvem města usn. č. 

 

 

Pravidla rozpočtového provizoria