Obsah

Komunitní plán obcí Podještědí 2012 -2015 je strategickým dokumentem města v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb. Dokument vznikl za podpory Krajského úřadu Libereckého kraje a je výsledkem dvouleté práce mnoha lidí z města a obcí Podještědí, za což jim patří velké poděkování.

foto 

 

KOMUNITNÍ PLÁN OBCÍ PODJEŠTĚDÍ 2012 - 2015