Obsah

CHODNÍK V ULICI MASARYKOVA VČETNĚ PŘECHODU PRO CHODCE

Ve městě byla úspěšně dokončena investiční akce, která přinese zvýšení dopravy chodců v Masarykově ulici a umožní tak bezpečný pohyb obyvatel do a z centra města za službami, vzděláním a prací. Celkové náklady na realizaci akce činily 2.132.689, 28 Kč. V termínu a kvalitně odvedla svou práci firma Andílek s.r.o. pod vedením p. stavbyvedoucího p. Romana Novotného.

Celý projekt „Chodník v ul. Masarykova včetně přechodu pro chodce – Český Dub“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, opatření A.4.1 Zvýšení bezpečnosti dopravy Integrované strategie MAS Podještědí 2014 – 2020 a poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci. Moc děkujeme.        

Kontaktní a odpovědná osoba za realizaci:
PhDr. Jiří Miler, starosta města
Mobil: 724 187 051
e-mail: starosta@cdub.cz

 

FOTO

 

foto

foto

foto