Obsah

STAROSTA MĚSTA 

Starosta Jiří Miler

PhDr. Jiří Miler, Ph.D.     (NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ)

V letech 1998-2002 byl místostarostou, od  roku 2006 je starostou města.  Do funkce starosty ve čtvrtém volebním období byl zvolen na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 5. listopadu 2018. 

"Vytvořit podmínky pro to, aby spolu všichni zastupitelé mluvili, věřili si a  spolupracovali bez ohledu na politickou příslušnost, považuji za největší úkol a odpovědnost každého starosty. Jedině tak se může město smysluplně rozvíjet ke spokojenosti většiny obyvatel".

Mobil

724 187 051

Pevná linka 485 147 051
Email starosta@cdub.cz
WWW stránky www.cdub.cz
Adresa

Městský úřad Český Dub, náměstí B. Smetany 1, 463 43 Český Dub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta zastupuje město navenek, je v čele městského úřadu a ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města. Kompetence a povinnosti starosty města jsou dány Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zejména v § 103 - 108. Starosta mimo jiné svolává a řídí zasedání zastupitelstva a rady města, spolupracuje s Policií ČR při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města. Plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele vůči uvolněným členům zastupitelstva města a tajemníkovi.městského úřadu.

Kompetence starosty v záležitostech samosprávy na volební období 2018 – 2022 schválila Rada města usn. č. 2020/RM/03/020 ze dne 5.2.2020:

 • koordinace činnosti vedení města
 • plán rozvoje města
 • rozpočet města, investice
 • nákup energií
 • krizové řízení, sbory dobrovolných hasičů
 • bezpečnost ve městě, spolupráce s policií
 • spolková činnost
 • zpravodaj, komunikace s veřejností, médii
 • společenské události
 
Konkrétní rozvojové oblasti (2018 - 2022)
 • výstavba rodinných domů Na Zhůrách
 • obnova a údržba komunikací, bezpečnost chodců
 • koupaliště
 • revitalizace městské památkové zóny
 • modernizace veřejného osvětlení
 • zlepšování podmínek SDH Český Dub
 • odpadové hospodářství

 

Příspěvkové organizace, s.r.o

 • Podještědské muzeum a knihovna
 • Mateřská škola
 • TES Český Dub, s.r.o

 

ZASTUPOVÁNÍ MĚSTA VE SPOLEČNOSTECH S MAJETKOVOU ÚČASTÍ

 

Foto starosty