Obsah

 

Vzdělání
1976 - 1980
Gymnázium Liberec
1980 - 1984
VŠ – PFUK Praha, obor speciální pedagogika
1987
Rigorózní zkouška PFUK Praha (PaedDr.)
1989 - 1992
Komunitní výcvik ve skupinové psychoterapii
2002 - 2006
Doktorské studium PFUK Praha (PhDr., Ph.D.)
Odborné výcviky, zahraniční stáže v sociálních službách (Itálie, Dánsko, Rakousko, Nizozemsko, Velká Británie, Srbsko)

 

Zaměstnání
1984 - 1990
Dětský diagnostický ústav Liberec (speciální pedagog) 
1990 - 1998
Ústav sociální péče Hodkovice nad Mohelkou (ředitel)
1998 - 2002
Město Český Dub (místostarosta)
2002 - 2006
Krajský úřad Libereckého kraje (krajský metodik rozvoje sociálních služeb)
2006 - 2010 
Město Český Dub (starosta)
2010 - 2014        
Město Český Dub (starosta)
2014 - 2018 Město Český Dub (starosta)
2018 - 2022 Město Český Dub (starosta)