Obsah

 

Program rozvoje města je jeden ze základních dokumentů samosprávy. Tento koncepční dokument je výsledkem desítek hodin diskusí zastupitelů, odborníků a občanů, kteří jej veřejně projednávali. Všem, kteří nesli „kůži na trh“, patří velké poděkování.

 

POGRAM ROZVOJE MĚSTA 2008-2013

Program rozvoje města schválilo zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění dne 27. listopadu 2007, číslo usnesení ZM/07/49.
 
 
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ČESKÝ DUB 2014 - 2020

Plán rozvoje města Český Dub 2014 - 2020 schválilo zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění dne 25. června 2013, číslo usnesení 2013/ZM/05/40.

Plán rozvoje města - shrnutí

FOTO

KVALITA BYDLENÍ A ŽIVOTA V ČESKÉM DUBĚ

Bakalářská práce zastupitele města Mgr. Dominika Rubáše o kvalitě života v našem městě. Děkujeme.