Obsah

PŘEHLED PLATNÝCH VYHLÁŠEK MĚSTA

2018 - OZV č. 3, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunílních odpadů

2018 - OZV č. 2/2018, o regulaci zábavní pyrotechniky

2018 - OZV č. 1/2018, o nočním klidu

2015 - OZV č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2015 - OZV č. 3/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

2015 - OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Český Dub

2013 - OZV č. 2, Požární řád Města Český Dub

2012 - OZV č. 1, kterou se zrušuje OZV č. 7/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

2011 - OZV č. 1, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

2010 - OZV č.8, kterou se zrušují některé OZV

2010 - OZV č.5,  o místním poplatku z ubytovací kapacity

2010 - OZV č.4, o místním poplatku ze psů

2010 - Příloha č. 1 k OZV č.4, o místním poplatku ze psů

2010 - OZV č.3, místní poplatek za užívání veřejného prostranství

2010 - Příloha č. 1 k OZV č.3, místní poplatek za užívání veřejného prostranství - příloha č. 1

2010 - OZV č. 2, o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty

 
NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA
Tržní řád Města Český Dub