Obsah

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Jednání zastupitelstva jsou veřejná a dle zákona se konají minimálně 1x za 3 měsíce. Zasedání se konají v České Besedě (ul. V. Havla, č.p. 20), někdy také přímo v začleněných obcích.  Jednání se řídí schváleným JEDNACÍM ŘÁDEM ZM.

 

 
PLÁN ZASEDÁNÍ NA 1. POL. ROKU 2019
Datum konání
Čas konání
Místo konání
11. února 17.00 ČESKÁ BESEDA
15. dubna 17.00 ČESKÁ BESEDA
24. června 17.00 ČESKÁ BESEDA

 

 
PLÁN ZASEDÁNÍ NA 2. POL. ROKU 2019
Datum konání
Čas konání
Místo konání
23. září 17:00 ČESKÁ BESEDA
4. listopadu 17:00 ČESKÁ BESEDA
16. prosince 17:00 ČESKÁ BESEDA