Obsah

Podle § 117, odst. 2  Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zřizuje zastupitelstvo města vždy kontrolní a finanční výbor. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města.

 
KONTROLNÍ VÝBOR
 
Předsedkyně
Mgr. Martina Růžičková
 
Členové
Mgr. Kateřina Havelková
Ing. Ondřej Zelinka, Ph.D.
 
FINANČNÍ VÝBOR
 
Předseda
Mgr. Tomáš Pražák
 
Členové
MUDr. Martin Ponikelský
Jaroslava Vaňková
 
 
 
     
  •  
  •  
  •