Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Číslo jednací: MUCD 3306/2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2023 Zodpovídá: Petra Knéblová

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace