Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

2014 - Úpravy povrchů komunikací Mírové sídliště a Smržov

.

Předmětem plnění je běžná údržba vozovek a zpevněných ploch vysprávkou asfaltových krytů, u chodníku vysprávkou asfaltového krytu a betonovou dlažbou. Rozšíření místní komunikace, stávající poškozený povrch betonové vozovky i nové rozšířená část komunikace bude opatřena asfalto-betonovým krytem.

ODKAZ NA ÚŘEDNÍ DESKU

Rada města usn. č. 2014/RM/10/137 ze dne 29.4.2014 r u š í zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava povrchů v lokalitě Mírové sídliště Český Dub a Smržov u Českého Dubu“ v souladu § 84, odst. 2, písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Ke zrušení jsme museli přistoupit z důvodu nedostatečného finančního zajištění akce v rozpočtu města, neboť všechny nabídky (5) výrazně přesáhly cenu stanovenou projektantem pro výběrové řízení (od 17,5% do 28%).

Současně upozorňujeme, že zveřejňujeme novou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava povrchů v lokalitě Mírové sídliště Český Dub“, kterou naleznete v sekci úřední deska - aktuálně zveřejněné zakázky.

Vyhodnocení veřejné zakázky

Datum vložení: 6. 5. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 5. 2014 0:00
Autor: Správce Webu

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace