Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

2017 - Kryté stání objektu č. p. 14 v ul. Boženy Němcové v Českém Dubu

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce a s nimi související dodávky.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Předmětem této zakázky je provedení díla – „Kryté stání objektu č. p. 14 v ul. Boženy Němcové v Českém Dubu“, jež je součástí pozemku p. p. č. 357/2 v k. ú Český Dub. Dílem se pro účely této zadávací dokumentace rozumí změna dokončené stavby, zejména pak dispoziční úpravy, a to v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací, smlouvou o dílo a projektovou dokumentací „Kryté stání objektu č. p.14 v ul. Boženy Němcové v Českém Dubu“, zpracovanou Ing. Radomírem Hladkým, se sídlem Na Žižkově 154/IV, Český Dub.
VYHODNOCENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
OZNÁMENÍ O VÝBĚRU - INSTAV, s.r.o
OZNÁMENÍ O VÝBĚRU TES ČESKÝ DUB, s.r.o
UZAVŘENÁ SMLOUVA
 
Datum vložení: 25. 7. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2022 15:27
Autor: Správce Webu

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace