Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

2017 - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ ČESKÝ DUB 2017

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce a s nimi související dodávky. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění(dále jen „ZZVZ“). Předmětem této zakázky je provedení díla – „Oprava místních komunikací
Český Dub 2017“.

Datum vložení: 17. 7. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2022 15:29
Autor: Správce Webu

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace