Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

2017 - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 20 SPOLKOVÝ DŮM ČESKÝ DUB

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla – rekonstrukce budovy bývalého kina č. p. 20 v ulici řídícího učitele Havla, Český Dub (objekt občanské vybavenosti), jež je součástí pozemku parc. č. 24 v k. ú Český Dub.

ODKAZ NA PROFIL ZADAVATELE
Dílem se pro účely této zadávací dokumentace rozumí změna dokončené stavby, zejména pak dispoziční úpravy, a to v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací, smlouvou o dílo a projektovou realizační dokumentací „Rekonstrukce objektu č.p. 20 Spolkový dům Český Dub“, zpracovanou obchodní společností Valbek spol. s r.o., Liberec se sídlem Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3 (zodpovědný projektant Ing. Milan Sobotka) a projektovou realizační dokumentací „Rekonstrukce stávající elektrokotelny na plynovou v objektu č.p. 20/1 v Českém Dubu“ zpracovanou obchodní společností PPS PARTMAN s.r.o., se sídlem Sadová 141/18, 460 01 Liberec 5, IČO: 25446134 (zodpovědný projektant Aleš Patrman).
Datum vložení: 24. 7. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2022 15:27
Autor: Správce Webu

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace