Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

2017 - Revitalizace památkové zóny při ulici Kostelní v Českém Dubu

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla – „Revitalizace památkové zóny při ulici Kostelní v Českém Dubu“.

PROFIL ZADAVATELE
Dílem se pro účely této zadávací dokumentace rozumí stavební práce, které spočívají zejména v demolici budovy nedostavěného kulturního domu na p.p.č. 311/2 v k.ú. Český Dub vedené pod číslem popisným 14/IV, výstavbě nových teras, zpevněných ploch a komunikací, dále řešení veřejného osvětlení a odvodnění zpevněných ploch a to v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací, smlouvou o dílo a projektovou realizační dokumentací „Revitalizace památkové zóny při ulici Kostelní“, zpracovanou Ing. arch. Helenou Hlávkovou, se sídlem Americká 666/35, 460 10 Liberec 3, Jeřáb IČO: 68 028466. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 2 této ZD – Projektová dokumentace a soupis stavebních prací a Změnou č. 1 Realizační dokumentace
Datum vložení: 14. 11. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2022 15:26
Autor: Správce Webu

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace