Město Český Dub
Město Český Dub
POMOC UKRAJINĚ - informace naleznete zde

2019 - "Chodník v ul. Masarykova včetně přechodu pro chodce - Český Dub"

Rada města rozhodla dne 24.6.2019 usn. č. 2019/RM/14/185    o zrušení zadavácího řízení - "Chodník v ul. Masarykova včetně přechodu pro chodce – Český Dub“z důvodu podání jedné nabídky.

Jedná se o veřejnou zakázku malé hodnoty na stavební práce a s nimi související dodávky zadávanou dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky je stavba chodníku v ul. Masarykova včetně přechodu pro chodce – Český Dub. Realizace veřejné zakázky bude spolufinancovaná z IROPu. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (Projektová dokumentace a soupis stavebních prací).
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 21.06.2019 v 10:00. Všechny nabídky musí být doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídky se podávají na adrese zadavatele.

 

Datum vložení: 2. 7. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2022 15:23
Autor: Správce Webu

Úřad

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace