Město Český Dub
Město Český Dub
POMOC UKRAJINĚ - informace naleznete zde

2019 - „Oprava povrchu místních komunikací 34 d a 5 d – Český Dub“

Rada města dne 26.6.2019 rozhodla usn. č. 2019/RM/14/191  zrušení výběrového řízení: „Oprava povrchu místních komunikací 34 d a 5 d – Český Dub“ z důvodu výše nabídkových cen nad rozpočet akce.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a s nimi související dodávky. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Předmětem této zakázky je provedení díla – „Oprava povrchu místních komunikací 34 d a 5 d – Český Dub“. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (dokumentace zpracovaná Ing. Špulákem, soupis prací).
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - dokumentace Ing. Špulák
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy
Datum vložení: 2. 7. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2022 15:23
Autor: Správce Webu

Úřad

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace