Město Český Dub
Město Český Dub
POMOC UKRAJINĚ - informace naleznete zde

2020 - „Oprava povrchu místních komunikací – Český Dub“ - SO 102 Místní komunikace 34 d , SO 103 Místní komunikace 5 d, SO 104 Místní komunikace 4 c

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce a s nimi související dodávky. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝBĚRU DODAVATELE
Rada města dne 19.2.2020 rozhodla usn. č. 2020/RM/04/38  schválila  Výzvu k podání nabídky na akci : „Oprava povrchu místních komunikací – Český Dub“ - SO 102 Místní komunikace 34 d , SO 103 Místní komunikace 5 d, SO 104 Místní komunikace 4 c a část 2d, SO 105 Místní komunikace část 28 c.
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce a s nimi související dodávky. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Předmětem této zakázky je provedení díla –„Oprava povrchu místních komunikací - SO 102 Místní komunikace 34 d , SO 103 Místní komunikace 5 d, SO 104 Místní komunikace 4 c a část 2d, SO 105 Místní komunikace část 28 c – Český Dub“. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (dokumentace zpracovaná Ing. Špulákem, soupis prací).
 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
PŘÍLOHA č. 1 - Krycí list nabídky
PŘÍLOHA č. 2 - Dokumentace
PŘÍLOHA č.3 - Návrh smlouvy
Datum vložení: 7. 4. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 3. 2021 11:32
Autor: Správce Webu

Úřad

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace