Obsah

foto

Vydavatel:         
Městský úřad Český Dub, náměstí B. Smetany 1, 463 43 Český Dub
 
Periodicita:      
Měsíčník ve formátu 8 stran A4, barevně, jednotlivá čísla jsou označována od začátku kalendářního roku měsícem a rokem, ve kterém číslo právě vychází
 
Počet výtisků:1 150 ks

Je bezplatně distribuován prostřednictvím České pošty do každé domácnosti ve městě a v začleněných obcích a elektronicky na www.cdub.cz.

 

Redakční rada: PhDr. Jiří Miler, Ph.D., Ondřej Fila, Bc. Jana Svobodová, Jana Sadecká, Lenka Nešverová (redaktorka) - schváleno usn. RM č. 2019/RM/01/12 ze dne 16.1.2019

Kontakt:
Městský úřad Český Dub
náměstí B. Smetany 1
463 43 Český Dub

 

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ ČESKODUBSKÉHO ZPRAVODAJE

 

PODÁVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Příspěvky, popř. inzerci můžete posílat do uzávěrky (20. den v měsíci) nebo dle dohody na email: redakce@cdub.cz

Příspěvky můžete zaslat také poštou na výše uvedenou adresu, nebo je osobně podat na podatelně MěÚ a sekretariátu starosty města. Příspěvky jsou přijímány na jakémkoliv nosiči dat v běžných formátech.

PLÁNUJETE KULTURNÍ, SPORTOVNÍ NEBO JINOU AKCI PRO VEŘEJNOST?

Rádi zveřejníme Vámi plánované termíny, které  můžete s dostatečným předstihem zasílat na email: redakce@cdub.cz