Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2021

Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2021

V roce 2021 bude investováno do běžných a investičních akcí ve městě téměř 23 mil. Kč. Nejvíce finančních prostředků - 6 mil. Kč, poputuje do opravy komunikací a to zejména v našich obcích.

ROZPOČET MĚSTA 2021
Rozpočet města Český Dub počítá s příjmy ve výši 53 973 600 Kč a výdaji ve výši 73 110 000 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 19 136 400 Kč je kryt tzv. financováním, kde jsou zahrnuty zůstatky na běžných účtech města a prostředky ve správě aktiv.  K 31.12.2020 byl zůstatek na účtech města ve výši 27 122 349,29 Kč a stav finančních prostředků na běžném účtu střediska hospodářské činnosti ve výši 1 158 699,73 Kč.
Návrh rozpočtu města se připravoval dle schváleného harmonogramu přípravy rozpočtu od poloviny roku 2020. Požadavky jednotlivých správců středisek rozpočtu byly sumarizované odborem ekonomiky v září 2020. Čtení rozpočtu probíhala za účasti vedení města, vedoucích odborů, jednotlivých správců rozpočtu a ředitelů příspěvkových organizací. První návrh rozpočtu na rok 2021 byl v písemné podobě předán zastupitelům města dne 15. 12. 2020 na zasedání zastupitelstva města. Dne 20. 1. 2021 byl v radě města projednán Návrh podrobného rozpisu rozpočtu na rok 2021 zpřesněný dle dostupných předpokladů a zaslán zastupitelům a finančnímu výboru. Finanční výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2021 dne 29.1.2021 a doporučil jej ke schválení. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2021 dne 9.3.2021.
Tak jako u rozpočtů let minulých jsme rozpočet města na rok 2021 koncipovali podle skutečnosti rozpočtu roku předešlého s cílem udržení stabilizace hospodaření města a zajištění všech potřeb chodu města. Oproti roku 2019 byl v důsledku koronavirové krize v roce 2020 propad daňových příjmů i po kompenzačním bonusu 1250 Kč na obyvatele cca 2 mil. Kč. Na začátku koronavirové krize v dubnu 2020 jsme pracovali s daleko horším scénářem propadu příjmů ze sdílených daní o cca 15 – 20% a některé naplánované akce, které nebyly nezbytně nutné, jsme v roce 2020 nerealizovali. Díky odpovědnému hospodaření města lze v roce 2021 investovat do běžných a investičních akcí ve městě téměř 23 mil. Kč.
Na webových stránkách jsme v tomto volebním období nově zavedli tzv. rozklikávací rozpočet,  což je velmi snadno ovladatelný a transparentní informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení města.

Přílohy

Rozpočet města na rok 2021.pdf

Rozpočet města na rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 764,36 kB
Datum poslední aktualizace: 25. 3. 2021 21:01

Aktuality

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace