Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Mgr. Renata Wachová

Role v org. struktuře

referentka - Ochrana přírody a krajiny, zeleň •Zemědělský půdní fond •Ochrana ovzduší •Pronájmy pozemků - Odbor stavební a životního prostředí (stavební úřad)

Kontakty

Stáhnout vizitku (vCard)

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace