Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

2014 - Dětské hřiště v přírodním stylu v areálu Mateřské školy v Českém Dubu

.

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Dětské hřiště v přírodním stylu v areálu Mateřské školy v Českém Dubu“. Jedná se o dodání herních prvků a poskytnutí s tím souvisejících služeb a stavebních prací spočívající v umístění a montáži a sadové úpravy, dle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Další podrobnosti předmětu veřejné zakázky jsou popsány v zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci vč. položkového výkazu výměr.

ODKAZ NA ÚŘEDNÍ DESKU

Vyhodnocení veřejné zakázky

Datum vložení: 4. 10. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 10. 2014 0:00
Autor: Správce Webu

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace