Obsah

 MĚSTO ČESKÝ DUB
Znak města
 
Udělování čestného občanství se řídí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Podle § 36 odst.1  může obec udělit čestné občanství, a to fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce. Podle § 84 odst. 2 písm. s) přísluší udělování či odnímání čestného občanství městskému zastupitelstvu.

 

ČESTNÍ OBČANÉ MĚSTA ČESKÝ DUB

 

PhDr. Tomáš Edel (2010)

Josef Lukeš (1992)

 

Ve městě nebyla v minulosti vedena dokumentace o udělování čestného občanství.  PhDr. Tomáš Edel vypracoval v roce 2009 seznam osobností, kterým bylo ocenění Čestný občan města uděleno (Petr Dillinger, Karel Vrdlovec, František Křelina, Václav Kunst, Václav Havel, JUDr. Karel Klučina, Albert Soušek, Ludvík Roubíček, Ing. Ferdinand Wehle, Florián Glanz). Po doložení podkladů budeme postupně seznam osobností doplňovat. Děkujeme za pochopení.