Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Dotace z rozpočtu města

Město Český Dub pravidelně vynakládá ze svého rozpočtu prostředky pro poskytování dotací, které jsou zaměřené na podporu spolkových a komunitních aktivit, jednorázových kulturních, sportovních, společenských, vzdělávacích a jiných akcí s účastí veřejnosti a na celoroční společensky prospěšnou činnost spolků, sdružení, klubů, a to zejména těch, které v rámci své činnosti soustavně pracují s dětmi a mládeží. Podporovány jsou aktivity, činnosti a akce realizované na území města Český Dub nebo s městem přímo souvisí, či jej propagují. 
Dotace z rozpočtu města se poskytují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Podrobné informace k dotacím, vzorové formuláře a postupy aktualizuje město každoročně a jsou k dispozici na záložce konkrétního roku.

Město

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace