Město Český Dub
Město Český Dub

Do 17. května budou probíhat opravy komunikací ve městě a v našich obcích více zde

Dotace z rozpočtu města

Dotace z rozpočtu města se poskytují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Dotace je možné poskytnout na konkrétní kulturní a sportovní akce nebo zajištění celoroční činnosti žadatelů vykonávajících společensky prospěšnou činnost na území města a jeho okolí. Upřednostněny jsou aktivity a činnosti zaměřené na děti a mládež.

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace