Město Český Dub
Město Český Dub

Českodubské vánoční náměstí zde  Od pondělí 18.1.2021 se MŠ Český Dub vrací do běžného režimu zde

Všem seniorům nad 80 let, kteří registraci sami nebo s pomocí rodiny nezvládnou, budeme  pomáhat při registraci k očkování zde

Rok 2018

Informace pro poskytování dotací  z rozpočtu města Český Dub na rok 2018

 

  1. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo v rozpočtu města pro rok 2018 částku
    500 000 Kč pro poskytování dotací.

  2. Dotace se poskytují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

  3. Dotaci je možné poskytnout na konkrétní kulturní a sportovní akce nebo zajištění celoroční činnosti žadatelů vykonávajících společensky prospěšnou činnost na území města a jeho okolí v kalendářním roce 2018. Upřednostněny budou aktivity a činnosti zaměřené na děti a mládež.

  4. Žadatelem může být právnická, fyzická osoba, nestátní organizace, sdružení, spolek a nadace.

  5. O dotace mohou požádat žadatelé prostřednictvím Žádosti. žádosti bude k dispozici na webových stránkách města Český Dub.

  6. Termín pro podání Žádostí pro poskytování dotací je stanoven na termín od 3. dubna 2018.  Vyhodnocování žádostí o dotace proběhne v termínu od 23. dubna 2018 až do vyčerpání finančních prostředků schválených na poskytování dotací v rozpočtu města pro rok 2018.

  7. Finanční prostředky z přidělené dotace lze použít pouze k účelu uvedenému ve veřejnoprávní smlouvě a to zejména na krytí nákladů spojených s materiálním zajištěním dané činnosti, nákladů na propagaci, cestovné, nájemné, ceny soutěžícím, případně na zajištění technických požadavků a služeb (ozvučení, nasvícení, náklady na energie apod.), jednorázové honoráře.

  8. Vyúčtování dotace bude příjemci předloženo v souladu se sjednanými podmínkami, termíny a místem uvedenými ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud žadatel nesplní podmínky stanovené ve veřejnoprávní smlouvě, vystavuje se vymáhání neproúčtované části dotace (nebo celé dotace), případně sankcím specifikovaným ve veřejnoprávní smlouvě (dle zákona č. 250/2000 Sb.).

Schváleno usnesením rady města č. 2018/RM/04/33 ze dne 7. 3. 2018.

Město

Univerzální překladač

Překlad (translations)

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace