Město Český Dub

Rok 2021

Informace k poskytování dotací z rozpočtu města Český Dub na rok 2021

  1. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo v rozpočtu města pro rok 2021 částku 500 000 Kč pro poskytování dotací.
  2. Dotace se poskytují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
  3. Dotaci je možné poskytnout na konkrétní kulturní a sportovní akce nebo zajištění celoroční činnosti žadatelů vykonávajících společensky prospěšnou činnost na území města a jeho okolí v kalendářním roce 2021. Upřednostněny budou aktivity a činnosti zaměřené na děti a mládež.
  4. Žadatelem může být právnická, fyzická osoba, nestátní organizace, sdružení, spolek a nadace.
O dotaci mohou požádat žadatelé prostřednictvím:
  • Žádosti č. 1 - určeno pro organizace, které provozují celoroční činnost. K Žádosti č. 1 žadatel přiloží Zápis z valné hromady nebo z výroční schůze vč. zprávy o hospodaření za předešlý rok a plánu činnosti na rok následující.
  • Žádosti č. 2 – určeno na konkrétní akci pro organizace, které neprovozují celoroční činnost.
  • V Žádosti žadatel uvede název akce, stručný popis, termín, počet zúčastněných osob atd.
  • Formuláře žádostí budou k dispozici na webových stránkách města Český Dub.
5. Termín pro podání Žádostí pro poskytování dotací je stanoven na termín od 15. května 2021. Vyhodnocování žádostí o dotace proběhne v termínu od 31. května 2021 až do vyčerpání finančních prostředků schválených na poskytování dotací v rozpočtu města pro rok 2021.
6. Finanční prostředky z přidělené dotace lze použít pouze k účelu uvedenému ve veřejnoprávní smlouvě a to: zejména na krytí nákladů spojených s materiálním zajištěním dané činnosti, nákladů na propagaci, cestovné, nájemné, ceny soutěžícím, případně na zajištění technických požadavků a služeb (ozvučení, nasvícení, náklady na energie apod.), jednorázové honoráře.
7. Vyúčtování dotace bude poskytovateli předloženo v souladu se sjednanými podmínkami, termíny a místem uvedenými ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud žadatel nesplní podmínky stanovené ve veřejnoprávní smlouvě, vystavuje se vymáhání neproúčtované části dotace (nebo celé dotace), případně sankcím specifikovaným ve veřejnoprávní smlouvě (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění).
Schváleno usnesením rady města č. 2021/RM/07/092 ze dne 24.03.2021.

 

Žádost o dotaci č. 1 (353 kB)

Žádost o dotaci č. 2 (353 kB)

Upozornění na změnu podmínek při podání Žádosti o dotaci
z rozpočtu města Český Dub na rok 2021
Z důvodu pandemie COVID – 19 v roce 2020 a 2021 není nutné dokládat k Žádosti č. 1 Zápis z valné hromady nebo z výroční schůze vč. Zprávy o hospodaření za předešlý rok a plánu činnosti na rok následující.
Schváleno usnesením rady města č. 2021/RM/10/150 ze dne 05. 05. 2021.

 

PŘIDĚLENÉ DOTACE.pdf (530.21 kB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - TJ SOKOL ČESKÝ DUB.pdf (1.85 MB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - SCP ČESKÝ DUB.pdf (1.85 MB)

Město

Překlad (translations)

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
3
4
3
5
2
6
1
7
1
8
4
9 10
3
11
3
12
3
13
1
14
1
15
1
16 17
2
18
2
19
2
20
2
21
1
22
1
23 24
2
25
2
26
2
27
1
28
3
29
1
30 31
3
1
1
2
1
3
1
4
1

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace