Město Český Dub

Rok 2024

Informace k poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Český Dub na rok 2024
 1. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo v rozpočtu města pro rok 2024 částku 750 000 Kč pro poskytování dotací.
 2. Dotace se poskytují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
 3. Dotaci je možné poskytnout na komunitní a spolkové činnosti (A), konkrétní kulturní, sportovní, vzdělávací či společenské akce (B) nebo zajištění celoroční činnosti žadatelů vykonávajících společensky prospěšnou činnost na území města a jeho okolí v kalendářním roce 2024 (C). Upřednostněny budou aktivity a činnosti realizované ve městě Český Dub nebo podporující město a občany města a aktivity a činnosti zaměřené na děti a mládež realizované v Českém Dubu.

A. Celoroční komunitní a spolková činnost na území města

 • maximální výše dotace 20.000,-- Kč
 • dotace je poskytována ve formě paušálu na výdaje, které souvisí s účelem dotace (§ 10a, odst. 8, písm. c) zák. č. 250/2000 Sb.)
 • ve finančním vypořádání předloží příjemce dotace povinně s využitím předepsaného formuláře Zpráva o činnosti za rok 2024 (viz formulář Zpráva o činnosti - typ A) – příjemce předkládá zprávu do 15. 2. 2025
 • věcná způsobilost výdajů (výdaj je spojený s komunitní a spolkovou činností)
 • časová způsobilost výdajů - časově jsou způsobilé výdaje uskutečněné v období 1.1.2024 – 31.12.2024. V případě nákladů souvisejících s účelem dotace a vzniklých v prosinci 2024 jsou časově způsobilé výdaje uhrazené do 31.1.2025.

 B. Jednorázové kulturní, sportovní, vzdělávací či společenské akce se zapojením veřejnosti

 • dotace je poskytována na plánované výdaje spojené s realizací konkrétní akce – v žádosti o dotaci musí být určeny výdaje, které budou hrazeny z dotace
 • ve finančním vypořádání předloží příjemce dotace povinně s využitím předepsaného formuláře Zpráva o akci realizované v r. 2024, včetně závěrečného vyúčtování poskytnutých dotačních prostředků (viz formulář Zpráva o akci - typ B)
 • k vyúčtování dotačních prostředků příjemce doloží:
 1. doklad prokazující účel výdaje (faktura, paragon, výkaz, apod.)
 2. doklad o provedení úhrady výdaje (výdajový pokladní doklad, výpis z bankovního účtu)
 • příjemce předkládá Zprávu o akci realizované v r. 2024, včetně vyúčtování poskytnutých dotačních prostředků do 15. 2. 2025
 • věcná způsobilost výdajů (výdaje uvedené v žádosti o dotaci, resp. ve veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace)
 • časová způsobilost výdajů - časově jsou způsobilé výdaje uskutečněné v období 1.1.2024 – 31.12.2024. V případě nákladů souvisejících s účelem dotace a vzniklých v prosinci 2024 jsou časově způsobilé výdaje uhrazené do 31.1.2025.

C. Celoroční společensky prospěšná činnost s aktivitami zaměřenými na děti a mládež na území města

 • minimální výše dotace 20.000,-- Kč
 • dotace je poskytována na činnost žadatele a provoz zařízení žadatele,
 •  v žádosti o dotaci musí být určeny výdaje, které budou hrazeny z dotace
 • ve finančním vypořádání předloží příjemce dotace povinně s využitím předepsaného formuláře Zpráva o činnosti za rok 2024, včetně závěrečného vyúčtování poskytnutých dotačních prostředků (viz formulář Zpráva o činnosti - typ C)
 • k vyúčtování dotačních prostředků příjemce doloží:
 1. doklady prokazující účel výdaje (faktura, paragon, výkaz, apod.)
 2. doklady o provedení úhrady výdaje (výdajový pokladní doklad, výpis z bankovního účtu)
 • příjemce předkládá Zprávu o činnosti za rok 2024, včetně závěrečného vyúčtování poskytnutých dotačních prostředků do 15. 2. 2025
 • věcná způsobilost výdajů (výdaje uvedené v žádosti o dotaci, resp. ve veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace)
 • časová způsobilost výdajů - časově jsou způsobilé výdaje uskutečněné v období 1.1.2024 - 31.12.2024. V případě nákladů souvisejících s účelem dotace a vzniklých v prosinci 2024 jsou časové způsobilé výdaje uhrazené do 31. 1. 2025.

 1. Žadatelem může být právnická osoba nebo fyzická osoba – o dotaci rozhoduje poskytovatel na základě písemné žádosti. Žádost musí obsahovat povinné údaje dle ustanovení § 10a, odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. (viz formulář Žádost o dotaci z rozpočtu města Český Dub).
 2. S příjemcem dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva dle ustanovení § 10a, odst. 5, zák. č. 250/2000 Sb.
 3. Žadatelé mohou podávat žádosti průběžně. Žádost se všemi přílohami je možné podat (i) v tištěné formě osobním doručením na podatelnu Městského úřadu v Českém Dubu nebo zasláním na adresu: Město Český Dub, Nám. B. Smetany 1, 463 43  Český Dub nebo (ii) v elektronické formě zasláním do datové schránky města Český Dub (4c4b45x)
 4. Vyhodnocování žádostí o dotace proběhne v termínu od 22. března 2024 až do vyčerpání finančních prostředků schválených na poskytování dotací v rozpočtu města pro rok 2024.
 5. Vyúčtování dotace bude poskytovateli předloženo v souladu se sjednanými podmínkami, termíny a místem uvedenými ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud žadatel nesplní podmínky stanovené ve veřejnoprávní smlouvě, vystavuje se vymáhání neproúčtované části dotace (nebo celé dotace), případně sankcím specifikovaným ve veřejnoprávní smlouvě (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění).
 6. Na dotaci není právní nárok.
 7. Konzultace k dotacím poskytuje Ing. Petr Ponikelský, vedoucí odboru rozvoje města, ekonomiky a správy majetku, tel. 778 453 489, e-mail: petr.ponikelsky@cdub.cz.

Schváleno usnesením rady města č. 2024/RM/04/054 ze dne 21.02.2024.

 

DOKUMENTACE

Žádost o dotaci (vzor 2024) – typ dotace A, B, C - XLS

Žádost o dotaci (vzor 2024) – typ dotace A, B, C - PDF

Zpráva o činnosti - typ A (vzor 2024) - DOC

Zpráva o akci – typ B (vzor 2024) - DOC

Zpráva o činnosti - typ C (vzor 2024) - DOC

Závěrečné vyúčtování (pomocný nástroj pro typ B, C) - XLS

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Veřejnoprávní smlouva - Sportovní centrum Podještědí Český Dub, z.s.

Veřejnoprávní smlouva - Mládežnický fotbalový klub Podještědí, z.s. 

Veřejnoprávní smlouva - Tělocvičná jednota Sokol Český Dub 

Město

Překlad (translations)

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
3
4
3
5
2
6
1
7
1
8
4
9 10
3
11
3
12
3
13
1
14
1
15
1
16 17
2
18
2
19
2
20
2
21
1
22
1
23 24
2
25
2
26
2
27
1
28
3
29
1
30 31
3
1
1
2
1
3
1
4
1

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace