Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Studie „Parkovací plochy – Mírové sídliště – Český Dub“

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI STUDII PARKOVACÍCH PLOCH NA MÍROVÉM SÍDLIŠTI

Zastupitelstvo města schválilo  studii „Parkovací plochy – Mírové sídliště – Český Dub““ vypracovanou Ing. Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o., IČ: 28474961. Jedná se o návrh na zvýšení parkovacích kapacit podél stávajících místních obslužných komunikací v lokalitě Mírové Sídliště. Součástí návrhu je také obnova veřejného osvětlení, která respektuje prostorové uspořádání navrhovaných zpevněných ploch. Vzhledem k tomu, že stávající parkovací kapacity sídliště odpovídají době jeho výstavby a tehdejším normovým požadavkům, jsou z dnešního hlediska nedostatečné. Řešený prostor byl rozdělen na celkem 7 částí tak, aby byly realizovatelné a funkční jak samostatně, tak i jako celek. Celková kapacita všech lokalit činí 73 parkovacích míst pro osobní automobily. Veřejné osvětlení je z technologických důvodů navrženo tak, aby respektovalo kompletní realizaci všech 7 lokalit, ale v případě potřeby bude možné navrhnout veřejné osvětlení pro jednotlivé lokality samostatně. Pro odvodnění zpevněných ploch se počítá s využitím prvků stávajících kanalizace, nebo přirozený přeliv do navazujícího volného terénu.
 
01__Textová_část.pdf (876.68 kB)

02__Přehledná_situace.pdf (594.82 kB

03__Koordinační_situace_stavby.pdf (1.14 MB)

04__Zákres_stavby_do_pozemkové_mapy.pdf (580.26 kB)

05__Situace_zpevněných_ploch.pdf (1.94 MB)

06__Situace_veřejného_osvětlení.pdf (1.67 MB)

Město

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace