Město Český Dub

O městě, současnost a historie

Současnost

foto
Město nabízí klidný a příjemný život v místě s krásnou přírodou a dobře fungujícími základními službami. Ve městě je mateřská škola, základní škola se sportovní halou, základní umělecká škola, knihovna, dvě ordinace praktických lékařů, ordinace stomatologa, dům s pečovatelskou službou, krajský domov pro seniory, pošta, dvě nákupní střediska a řada drobných obchůdků, několik restaurací, sportovní fotbalový areál a přírodní koupaliště. Město je bohaté na kulturně-historické památky, k nimž patří Johanitská komenda, Podještědské muzeum, Schmittův zámek spolu se zámeckým parkem, Schmittova hrobka a mnoho dalších převážně sakrálních staveb. Některé památky nebo jejich součásti jsou unikátní v národním i evropském měřítku (Johanitská komenda, gotická šablona Podještědského muzea).
Město rovněž oplývá přírodním potenciálem, který je využitelný zejména pro pěší, tak i cyklistické výlety (např. Čertova zeď, vyhlídka u Rovně nebo Rasova rokle, apod.), a to celoročně. Zdravé životní prostředí a čistá příroda, která obklopuje město ze všech stran je příležitostí pro zdravotně-rekreační a relaxační cestovní ruch. Na území Českodubska se nacházejí lokality se specifickými přírodními podmínkami, které poskytují optimální útočiště pro řadu chráněných i vzácně se vyskytujících živočichů (plazi, obojživelníci, ptáci, hmyz apod.) a rostlin (orchideje aj.).
Specifické možnosti sportování (fotbal, tenis, florbal, rugby, volejbal aj.) nabízí zájemcům Podještědský sportovní areál. Kemp Mokrej žalud poskytuje v letní sezóně ubytování s možností využití zdejšího koupaliště a s nabídkou různorodých kulturních, společenských a sportovních akcí pod širým nebem. Pro děti (nejen z Českého Dubu) se každoročně pořádají příměstské tábory. V zimě  turista nalezne v okolí Českého Dubu několik sjezdovek a běžeckých tratí. Podhorská až horská poloha města a jeho okolí zajišťuje vytrvání příznivých sněhových podmínek na delší dobu než v níže položených střediscích.
Díky své bohaté historii je město spojeno s celou řadou událostí a příběhů. Český Dub jako spádové centrum Podještědí je spjaté s významnými osobnostmi např. se spisovatelkou Karolinou Světlou, která město s oblibou navštěvovala, a o níž se lze dozvědět více informací při návštěvě Podještědského muzea a hudebním skladatelem Bedřichem Smetanou. Důležitá a turisticky zajímavá je též industriální historie města počínaje textilními závody F. Schmitta přes důležitý servisní podnik vojenské techniky až po výrobu dětských hraček známých po celém Československu, které vyrábělo výrobní družstvo Dubena. Unikátní je též sakrální odkaz města - např. Johanitská komenda je spjata s poutní stezkou Via Sacra, která vede turisty po jedinečných sakrálních stavebních památkách Trojzemí (Česka, Německa a Polska). Na české straně vede z Rumburku přes Hejnice, Český Dub, Jablonné v Podještědí do Mnichova Hradiště.

Historie

foto

footfotofotofotofotofotofotofoto

 
Historie Českého Dubu sahá do románského období. Město patří k nejstarším sídlům severních Čech, vzniklo při kupecké stezce jako tržní osada na vyvýšenině obtékané potoky Ještědka a Rašovka. Újezd Vladislavice včetně hradu, raně románského kostela a přilehlé osady svěřil roku 1115 kníže Vladislav I. Benediktinskému klášteru v Kladrubech.
Novým majitelem se stal v roce 1237 Markvartic Havel z Lemberka, který zde ve 40. letech 13. století vybudoval pro rytířský a špitální řád johanitů opevněný klášter s kaplí sv. Jana Křtitele, patrona řádu. Současně vzniklo i malé poddanské johanitské město Dub. Při raně románském kostelu sv. Ducha stál roubený špitál, kde příležitostně léčila manželka Havla sv. Zdislava. Ve zdejším klášteře pobýval v roce 1357 také císař Karel IV. Husitská vojska Jana Čapka ze Sán obsadila Dub v roce 1425 a v roce 1429 byla komenda během tažení Prokopa Holého na Žitavu zničena. Město ve druhé polovině 15.století  pustošila lužická vojska a požáry, jeho totální zkáza přišla v 80. letech. Od roku 1490 započal Jan z Vartemberka budovat nové město a na náměstí nechal pro sebe vystavět dům. Od roku 1552 se do historie Dubu začal významně zapisovat Jan z Oprštorfu, který přestavěl románský klášter a pozdněgotický hrad zvaný Krucemburk na reprezentativní renesanční zámek. V první polovině 60. let nechal postavit radnici a městu udělil privilegia. Ze 70. let pochází kostel Nejsvětější Trojice, v roce 1579 byl rovněž dokončen katolický kostelík (kaple sv. Jana) a špitál. Dub za vlády Smiřických (od roku 1591) i Albrechta z Valdštejna (od roku 1622) přestal být sídelním městem. 
Po zavraždění vévody, kdy se na zámku usídlil hrabě Ludvík Hektor Isolani, i za následné vlády vídeňského kláštera augustiniánek město již ztrácelo na významu. Pohromou se stal požár v 80. letech 17. století, který zničil kostel, špitál, radnici, školu, domy, vrchnostenské stodoly atd. Na sklonku 18. století se začíná oficiálně užívat názvu Český Dub (dříve Bömische Aicha). Dubské panství koupili v roce 1838 Rohanové a v též době začíná město rozvíjet schopný textilní podnikatel Franz von Schmitt. Prosperující firma řízená z Českého Dubu patřila k významným textilním podnikům monarchie a Schmittův podnikatelský duch se promítal i do obrazu města.
Postaveny byly nové objekty, opraveny domy, budovaly se silnice atd. Po vzniku Československa došlo ve městě k otevření české školy, kina, knihovny, nové sokolovny, založení muzea či započetí výstavby koupaliště. Během komunistického režimu po roce 1948 dochází spíše k devastaci městských památek, stavební rozvoj nastává až po roce 1989, největší realizací je přístavba základní školy.
Mimořádný nález  pozdně románského dvoupodlažního paláce a kaple českodubské johanitské komendy a současně ztotožnění jejího zakladatele s výraznou osobností markvartického velmože Havla, manžela sv.Zdislavy, představovalo v roce 1991 zásadní obrat v nazírání na význam Českého Dubu. Vyhláškou ministerstva kultury ČR č.476/92 bylo historické jádro lokality prohlášeno za městskou památkovou zónu a v červnu 1995 dokončen Program regenerace MPZ Český Dub I. Další pozoruhodný archeologický nález románské svatyně z 12.století (1995), kterou interpretujeme jako hradský kostel dosud nelokalizovaného hradu Vladislavice knížete Vladislava I. z let 1109-1115, otevřel nové světlo na kolonizační procesy severních Čech a dále zdůraznil oprávněnost vzniku MPZ. Těžce zanedbané historické sídlo po půl století se začalo společnou vůlí mnoha stran probouzet k životu.
Historie foto
Město v datech
Podrobnější informace o městě naleznete v Programu rozvoje města

Město

Překlad (translations)

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
27
4
28 29
3
30
5
31
2
1
3
2
3
3
4
4 5
3
6
4
7
3
8
3
9
1
10
3
11 12
3
13
5
14
3
15
4
16
2
17
2
18 19
3
20
4
21
2
22
1
23
1
24
3
25 26
3
27
5
28
3
29
2
30
2

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace