Obsah

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NA OBDOBÍ 2014 - 2020

Plán rozvoje města Český Dub 2014 - 2020 schválilo zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění dne 25. června 2013, číslo usnesení 2013/ZM/05/40.

Plán rozvoje města - shrnutí

foto