Město Český Dub
Město Český Dub

Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí od 1. března ZDE

PRM 2014 - 2020

Program rozvoje města na období 2014-2020
Plán rozvoje města Český Dub 2014 - 2020 schválilo zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění dne 25. června 2013, číslo usnesení 2013/ZM/05/40.
  • foto

 

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace