Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

PRM 2021 - 2027

Program rozvoje města Český Dub na období 2021 - 2027   schválilo zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění 15. prosince 2020, číslo usnesení 2020/ZM/06/81. 

foto

Město

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace